Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Budmerice

Budmericewww.budmerice.sk

Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený Kameň. Prechádza ňou obnovená historická Svätojakubská pútna cesta na Slovensku.

Od neolitu po súčasnosť existuje na jej území osídlenie, preto je zaujímavou archeologickou lokalitou. Posledné nálezy z najväčšieho sídliska zo staršej doby bronzovej na Slovensku, ktoré ležalo v blízkosti Jantárovej cesty dokazujú, že jeho obyvatelia mali kontakty s juhovýchodným Stredomorím (s Gréckom).

Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom i utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlych rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. V tom období obyvatelia trpeli nájazdmi krymských Tatárov a tureckých vojsk, sužovali ich živelné pohromy aj epidémie.

Erb obce Budmerice pochádza z roku 1561 a má podobu červeného renesančného štítu, na ktorom stojí zelené trojvršie so strieborným latinským krížom. Miesto corpusu visia na ňom nástroje mučenia – dva strieborné korbáče, ktoré symbolizujú umučenie Ježiša Krista. Erb nemá na Slovensku obdobu.

Po krvavej bitke pri obci v roku 1705 medzi povstaleckými rákocziovskými kurucmi a cisárskym vojskom o existencii Budmeríc sa viac dozvedeli vo viacerých krajinách Európy. Povstalci boli porazení. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlynári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji.

V obci sa nachádza niekoľko vzácnych cirkevných pamiatok. Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža pôvodne postavený v gotickom slohu bol v roku 1782 prestavaný. Na cintoríne sa zachovala kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, ktorú dal postaviť gróf Rudolf Pálfi v roku 1768. V obci sú prícestné sochy z 19. storočia, zvonica a zvyšky ľudovej architektúry. Roľnícko-remeselnícky dom na Holčekovej ulici č. 65 je pamiatkovým objektom ľudovej architektúry, jeho majiteľ PhDr. Pavel Dvořák dostal Ocenenie za príkladnú obnovu.

Jedinečný symbolom Budmeríc je kaštieľ postavený v štýle romantických zámkov na Loire. Dal ho postaviť v rokoch 1888 – 1889 v polesí Lindava veľký milovník prírody a poľovačiek gróf Ján Pálfi.
Po roku 1946 až do roku 2012 bol miestom pre tvorivé a rekreačné pobyty ako Dom slovenských spisovateľov. Okolo kaštieľa je rozsiahly anglický park.

Bohatú kultúrno - výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia i jednotlivci. Miestny odbor Matice slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v malom národopisnom múzeu – v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety.

Občianske združenie Kasiopea obnovilo tradície ochotníckeho divadla, bábkoherci účinkujú v profesionálnom divadle Teatro Neline. Stoja za zaujímavými podujatiami ako je celoslovenský divadelný festival Kasiopeafest, Budmerická Šarkaniáda a Kultúrna noc, Zažínanie svetlonosov. Občianske združenia Kultúrne centrum Budmerice organizuje množstvo obľúbených a už aj tradičných spoločensko-kultúrnych a športových podujatí pre Budmeričanov a širokú verejnosť ako sú napr. Malokarpatský slávik, Budmerice v pohybe, Fazuľovica a ďalšie. So svojim programom vystupujú deti miestnej materskej školy a základnej školy, miestne spoločensko-kultúrne organizácie a kolektívy, ale aj umelci z okolia, či pozvaní umelci zo Slovenska.  OZ Budmeričania deťom okrem brigád na Deň zeme a vzdelávaco-zábavných podujatí organizuje aj benefičné koncerty a pravidelné odbery krvi, podporuje viaceré školské aktivity. V obci pôsobia dobrovoľní hasiči, poľovníci, vinári, futbalisti, hokejbalisti, šachisti, športoví rybári, hudobníci, speváci v speváckom zbore Chorus Angelicus. Deti a mládež si rozvíjajú svoje schopnosti v Centre voľného času a v branno-športových činnostiach. Dôchodcovia sú organizovaní v Jednote dôchodcov Slovenska. Obec vydáva vlastné noviny Budmerické zvesti. Viacerí občania prejavujú svoju zručnosť v rezbárstve, výrobe fujár a tradičných hudobných nástrojov, v medovnikárstve, v gastronómii, v keramikárstve, v aranžovaní prírodných materiálov, aj v iných záujmových činnostiach. Jazyková škola umožňuje deťom i dospelým rozvíjať jazykové schopnosti pri výučbe cudzích jazykov. Hlavným poslaním občianskeho združenia Charitas Budmerice je najmä pomoc a podpora starým, opusteným, chorým alebo bezvládnym ľuďom a to všetko bezodplatne v duchu kresťanskej lásky a milosrdenstva.


Pri obecnom úrade je zriadený Spoločný úrad pre územné plánovanie a stavebnú činnosť pre Budmerice a 7 okolitých obcí a Centrum sociálnych služieb. Spoločnosť Obecné služby Budmerice, s.r.o. bola založená v roku 2019 za účelom vybudovania obecného podniku, ktorý zastrešuje stavebné a údržbové práce v obci Budmerice. Spoločnosť získala štatút Registrovaného sociálneho podniku (r.s.p.), ako prvá spoločnosť v Bratislavskom kraji. Víziou a hlavným cieľom Obecných služieb Budmerice, s.r.o., r.s.p. je vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie, zastrešovanie stavebných prác pre obec, údržba zelene, odpadové hospodárstvo. V rámci podnikateľskej činnosti chce firma ponúkať služby takisto občanom obce.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zdravotnom stredisku s lekárňou. Časť obce je odkanalizovaná do čistiarne odpadových vôd, na zvyšnej časti sa intenzívne pracuje, ako aj na budovaní zberného dvora, ktorý má nahradiť terajšie dočasné zberné miesta.

V obci je zmodernizovaná Základná škola s materskou školou, pri ktorej pôsobí aj ZUŠ, rozvinutá individuálna bytová výstavba i viacero bytových domov. Pôsobia tu viaceré podnikateľské subjekty a živnostníci, ktorí zabezpečujú stavebné, dopravné, reštauračné, ubytovacie, záhradné, remeselné a ďalšie služby. Poľnohospodárske družstvo má rastlinnú a živočíšnu výrobu s predajňou mäsa a mäsových výrobkov.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa viac ako 20 rokov rozvíjajú vzájomné vzťahy medzi Budmericami a Slovákmi v rumunskom Nadlaku nielen cez kultúrne aktivity, ale aj cez výmenu skúseností zo školstva, vinohradníctva a vinárstva.  

V rozsiahlom katastri obce s plochou 3 008 ha zaberá poľnohospodársky fond 1 888 ha s úrodnou ornou pôdou, vinicami, záhradami a lúkami. Nachádzajú sa tu lesy s plochou 74 ha v chránenej prírodnej rezervácii Lindava, Alúvium Gidry, Chránené vtáčie územie Malé Karpaty a dva veľké rybníky vo výmere 116 ha, ktoré je možné bližšie spoznať v rámci náučného chodníka Budmerice.
 

Galéria osobností

Obec má bohaté kultúrne a vzdelanostné dedičstvo predkov, ktoré cieľavedome rozvíja. K významným rodákom patrí Juraj Holček (1811 – 1869), katolícky kňaz, národný buditeľ, venoval sa školským, pedagogickým problémom a ľudovýchovnej činnosti. V obci sa narodil spisovateľ, novinár a publicista Rudolf Fabry (1915 – 1982), akad. maliar, pedagóg a publicista Fridrich Moravčík (1916 – 1993), významný slovenský historik PhDr. Ján Tibenský, DrSc. (1923 – 2012) ocenený Pribinovým krížom II. Stupňa, ktorý značnú časť svojho vedeckého bádania venoval rodným Budmericiam s trvalým odkazom v knihe Poctivá obec budmerická.

V obci vyše 40 rokov žil a tvoril spisovateľ, historik, publicista a scenárista PhDr. Pavel Dvořák (1937 - 2018). Meno obce je spojené s jeho vydavateľstvom RAK, v ktorom vychádzajú v náročnej a knižne krásnej podobe spracované publikácie o známych i neobjavených historických udalostiach našich dejín. PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. sa venuje výskumu v historických vedách a je autorkou viacerých monografií a vedeckých publikácií.

Prof. PhDr. Martin Homza, PhD. – historik, vedec, vysokoškolský pedagóg, autor vedeckých publikácií zo slovenských a poľských dejín. Je nositeľom Rytierskeho kríža Rádu za zásluhu Poľskej republiky od poľského prezidenta.

Z Budmeríc pochádzajú známe osobnosti slovenskej kultúry – sólista opery SND Mgr. Art. Ivan Ožvát, husľový virtuóz Mgr. Art. Rastislav Šipoš i herečka, dlhoročná riaditeľka Divadla Andreja Bagara v Nitre Hilda Augustovičová. Na vedeckom poli významné úspechy dosiahol Doc. MUDr. Tibor Urbánek, lekár, publicista, športovec, šéfredaktor odborno-vedeckého časopisu Rheumatologia.

Na kresťanských misiách v Japonsku pôsobil 52 rokov rehoľník Msgr. František Babulík ako apoštolský protonár.

V bojoch počas Slovenského národného povstania padli v oblasti Vysokých Tatier dvaja budmerickí rodáci, priami účastníci protifašistického odboja: kapitán Ján Rašo, hrdina SNP a vojak Jozef Polkoráb.

Budmerice sa stali známe aj populárnou piesňou Dievča z Budmeríc v podaní Karola Duchoňa.