Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prechádzka storočiami Pálffyovského grófstva

Prechádzka storočiami  Pálffyovského grófstva – vybudovanie centra pre trvalo udržateľný rozvoj spoločných turistických atrakcií a ochranu kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti Červený Kameň – Lassee – Wien  bol pre mikroregión významný cezhraničný slovensko-rakúsky projekt, realizovaný v  rokoch 2003-2006 z prostriedkov PHARE - Grantovej schémy na podporu cestovného ruchu. Iniciátorom a autorkou konceptu projektu bola Valentína Škápíková, v tom čase starostka obce Štefanová a zakladajúca predsedníčka Mikroregiónu Červený Kameň.  Hlavným cieľom projektu bolo v spolupráci s rakúskym partnerom a prostredníctvom transferu spoločného know how,  využiť kultúrno-historický potenciál  územia okolo hradu Červený Kameň na rozvoj trvalo-udržateľných aktivít turistického ruchu a obnovu hmotného, nehmotného a prírodného dedičstva v území. Projekt bol zameraný na vytvorenie spoločnej platformy, vízie a plánu pre vzájomnú  spoluprácu samospráv, obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a združení  v mikroregióne, ktorí by na základe spoločného zámeru mohli pripravovať projekty a z grantových schém čerpať financie na ich realizáciu. Druhú cieľovú skupinu predstavovali domáci a zahraniční návštevníci  mikroregiónu, ktorí  by tieto služby využívali.

V rámci projektu bolo vybudované spoločné turistické centrum v Štefanovej, plán rozvoja turisticky atraktívnych miest v mikroregióne, celková marketingová a komunikačná stratégia  projektu a plán aktivít propagujúcich celý projekt. Ako ukážka možných aktivít realizácie tohto projektu,  bolo spracovanie kultúrno-historických a prírodných zaujímavosti v  obci Štefanová do náučného chodníka, obnovenie historických pamiatok v obci a podujatie Festival Mikroregiónu Červený Kameň.

Prechádzka storočiami  Pálffyovského grófstva bol pilotným a tiež zásadným projektom združujúcim obce okolo hradu Červený Kameň k spoločnej spolupráci  na mikroregionálnej úrovni, ktorá pretrváva dodnes.