Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Združenie obcí MČK

Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí  bolo založené v roku 2003, ako záujmové združenie právnickych osôb. Zakladajúcimi členmi bolo deväť obcí Malokarpatského regiónu: obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk.

Dôvodom pre vznik združenia  bol záujem spoločne rozvíjať cestovný ruch v obciach okolo hradu Červený Kameň.

Prvým projektom vzájomnej spolupráce obcí bol spoločný  cezhraničný slovensko-rakúsky projekt Prechádzka storočiami  Pálffyovského grófstva – vybudovanie centra pre trvalo udržateľný rozvoj spoločných turistických atrakcií a ochranu kultúrneho dedičstva v prihraničnej oblasti Červený Kameň – Lassee – Wien.

Hlavná myšlienka projektu bola založená na spoločnej histórii daného územia patriaceho pod hrad Červený Kameň a využití tohto potenciálu pre rozvoj trvaloudržateľného rozvoja cestovného ruchu v území. Iniciátorom projektu a zakladateľkou Mikroregiónu Červený Kameň bola Valentína Škápíková, v tom čase starostka obce Štefanová, ktorá sa stala prvou predsedníčkou združenia a pôsobila v ňom do roku 2005.

V rokoch 2005 – 2008 bol predsedom zduženia Jozef Karafa, starosta obce Vištuk. Od roku 2010 bolo členom združenia aj mesto Modra, ktoré v roku 2020 členstvo ukončilo.

V súčasnosti má zduženie deväť členov, sú to obce: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk.

Od roku 2008 je predsedom zduženia Ľudovít Ružička, starosta obce Dubová. 

Starostovia sa pravidelne stretávajú a na spoločných stretnutiach, kde riešia aktuálnu agendu a vzájomne si koordinujú jednotlivé aktivity.

Združenie obcí  vytvára priestor pre vzájomnú spoluprácu obcí a spoločné riešenie projektov zameraných na rozvoj celého Mikroregiónu Červený Kameň.