Mikroregión Červený kameň

Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk

Dotazník PHRSR MČK

Mikroregión Červený Kameň

Malebný vinársky mikroregión je zoskupením deviatich obcí, združených okolo osobitého objektu stredoeurópskeho staviteľstva - hradu Červený Kameň. Jeho súčasťou je 9 obcí: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk, v minulosti patriace do panstva Červeného Kameňa. Dianie v regióne od nepamäti ovplyvňovalo pestovanie hrozna, ktoré malo zásadný vplyv na život obyvateľov. Ľudia v tejto oblasti do dnešných dní nadväzujú na starobylé tradície predkov. Dbajú na udržiavanie folklóru, vinohradníckych a vinárskych obyčajov, zachovávajú pokojnú atmosféru vidieka s rázovitou architektúrou Malých Karpát. Oblasť je tým agroturisticky príťažlivá a rozvíja sa v nej cestovný ruch. K rozvoju prispievajú tiež kvalitné značené turistické trasy i cyklotrasy v celom regióne.

Ponuka aktivít

 • Malokarpatská vinná cesta
 • Projekt prechádzky storočiami pálffyovského grófstva 2006-2013
 • Festival pálffyovského grófstva 2006

Naše ciele

Cezhraničná spolupráca našich obcí pri:
Získavaní turistov - príprave tzv. programu denných návštev jednotlivých obcí (zostavenie kompletného programu na celý deň v danej obci). Hospodársky rozvoj regiónu - spolupráca našich podnikateľov. Kultúrny rozvoj - organizovanie spoločných alebo výmenných kultúrnych a športových podujatí.


Báhoň
 • e-mail: starosta@bahon.sk
 • tel.: 00421-33-6455193
 • OÚ - Báhoň, SNP 65, 900 84
 • www.bahon.sk
Budmerice
 • e-mail: prednosta@budmerice.sk
 • tel.: 00421-33-6448190
 • J.Rašu 534, 900 86 Budmerice
 • www.budmerice.sk
Častá
 • e-mail: obeccasta@stonline.sk
 • tel.: 00421-33-6495205
 • Častá, Hlavná 168, 900 89
 • www.obec-casta.sk
Doľany
 • e-mail: obecnyurad@dolany.sk
 • tel.: 00421-33-6499113
 • Doľany č.169 900 88
 • www.dolany.sk
Dubová
 • e-mail: starosta@dubova.sk
 • tel.: 00421-33-6429324, 6475442
 • Hlavná ulica č. 39, 900 90
 • www.dubova.sk
Jablonec
 • e-mail: jablonec@golemtech.sk
 • tel.: 00421-33-6488113
 • Jablonec, Hlavná 206, 900 86
 • www.jablonec.sk
Píla
 • e-mail: obecpila@stonline.sk
 • tel.: 00421-33-6495208
 • 900 89 Pezinok
 • www.obecpila.sk
Štefanová
 • e-mail: stefanovaou@max.euroweb.sk
 • tel.: 00421-33-6487191, 6487125
 • 900 86 Štefanová 100
 • www.stefanova.sk
Vištuk
 • e-mail: vistuk@vistuk.sk
 • tel.: 00421-33-6446192
 • 900 85 Vištuk, Hlavná 353
 • www.vistuk.sk